Protestantse Kerk in Nederland
Dorpskerk Colijnsplaat
 
 
Stichting Luma helpt

Stichting Luma helpt

Stichting Lumahelpt gaat weer bouwen

maandag 04 juli 2011

Op zaterdag 9 juli vertrekken 14 vrijwilligers uit Nederland naar Zuid Afrika om daar 2 weken te gaan werken aan de inrichting en verfraaiing van een schooltje in de Township Maokeng in Kroonstad, Zuid - Afrika. Zij doen dit namens de Stichting Lumahelpt.
Deze stichting heeft het mogelijk gemaakt dat nu alweer een tweede schooltje is gebouwd in deze Township. In 2008 is het eerste gebouwtje neergezet en nu in 2011 is door de plaatselijke aannemer een tweede, geheel nieuw schoolgebouw neergezet voor zo’n 80 kinderen van 0-6 jaar. Het oude gebouw waar deze kinderen zaten was erbarmelijk. Er was geen stromend water, geen toiletten, geen meubilair, een betonnen vloer enz. Nu staat er een mooi
gebouw met toiletten, een verschoonruimte voor de kleintjes, mooie stenen op de vloer, matrasjes voor de kleintjes en een keuken waar dagelijks ontbijt en een warme maaltijd worden klaargemaakt. De ploeg van 14 vrijwilligers zal de buitenspeelplaats gaan inrichten met klim – en klautertoestellen, een groentetuin aanleggen, gordijntjes en matrasovertrekjes naaien en speelgoed en kleding brengen.
Het echtpaar Aat en Marrie Bijl uit Rozenburg zullen deel uitmaken van deze groep van 14. Ook Suzanna de Vries, geboren en getogen in Rozenburg, maar momenteel studerend in Utrecht, zal meereizen en werken met deze groep.
Voor deze mensen heeft de zomervakantie toch een geheel ander karakter dan alleen maar lekker uitrusten en op
vakantie gaan.
Als u de verrichtingen van deze groep wilt volgen kan dat via de website van de Stichting: www.lumahelpt.nl. Ook kunt u
hier het werk van de stichting financieel ondersteunen.


Rozenburgse Courant

FOTO'S IN HET FOTOALBUM!!
 

 

terug
 
 
 
 
Kerkauto

Mocht u niet in staat zijn op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, dan kunt u gebruik maken van de autodienst.
U moet dit wel voor uiterlijk 9.00 uur zondagsmorgens laten weten.
Als u in Cleijenborch woont, kunt u dit dooergeven aan Tanny Siereveld-Coppoolse tel.: 0113-695288
Mensen die in het dorp wonen aan Adri Karman, tel: 0113-695862 
 
Kerkdienst luisteren
 
Resetten

Resetten

Soms moet een of ander apparaat dat het niet goed meer doet, even afgezet worden en daarna weer opgestart. Dan gaat-ie ´t gewoon weer doen. Terwijl het in werking was, ging er iets mis; soms liep het vast (b.v. een computer of smartphone). Even uitschakelen, de stroom eraf en er weer op, en daarmee is het probleem opgelost. ´Resetten´ heet dat, want we gebruiken tegenwoordig graag Engelse woorden…
Soms hebben mensen dat ook wel nodig. Dan zijn we langzamerhand gaandeweg vastgelopen in ons gewone patroon, en doen het niet goed meer. Even stilgezet worden en een tijdje later weer opstarten kan dan helpen om weer goed te gaan functioneren.
Een ziekteperiode kan zo werken, een goede nachtrust, een weekend, een vakantie. In deze weken beginnen veel mensen weer aan hun normale leefpatroon na een vakantieperiode van enkele weken. Hopelijk lukt het hen om zichzelf te ´resetten´ voor een goed jaar, met nieuwe energie, frisse moed en ideeën en herboren creativiteit.

In de Bijbel is zo iets ook wel eens nodig in de relatie tussen God en mens. Een sprekend voorbeeld uit de geschiedenis van het volk Israël is de zogenaamde ´Babylonische ballingschap´. Toen raakte het volk zijn nationale zelfstandigheid kwijt voor een tijdvak van zo´n zeventig jaar, en kreeg die daarna weer terug.
Ook de tempel in Jeruzalem, zo belangrijk in het godsdienstige leven van het volk, raakten ze kwijt: die brandde helemaal af toen het leger van Babel de stad innam… Maar deze ramp bleek een tijd van loutering en herstel in te luiden, want toen vonden ze hun eigen God terug die ze grotendeels hadden ingeruild voor andere goden. Als volk dat door deze God was gekozen om Hem bekend te maken in de wereld, werden ze toen als het ware ´gereset´.

Een ander voorbeeld, maar dan van één persoon, vind ik in het Bijbelboek Jona. Jona zit vastgeroest in nationalistische ideeën, wordt door God drie dagen vastgezet in een vis, en wordt dan opnieuw geroepen om Gods boodschap aan de heidense stad Ninevé te brengen, waar hij eerst voor wegliep. Hij heeft zich intussen zodanig ontwikkeld dat hij dat nu wel gaat doen,- maar blijkt nog steeds veel te leren te hebben. Dat gold trouwens ook voor het joodse volk na de ballingschap in bovengenoemd voorbeeld. Ook nadat je gereset bent, ben je nog verre van volmaakt. Daar kom je na je vakantie ook gauw genoeg wel weer achter…
Maar God is zo goed om ons steeds weer een nieuwe kans te geven, nadat we het weer eens verprutst hebben. In eindeloos geduld, grote genade en wonderlijke trouw blijft Hij het met ons proberen. En eens wil Hij alles tegelijk ´resetten´, opnieuw starten, zodat het eindelijk werkt zoals Hij het altijd bedoeld heeft. Elke dag roept Hij ons om daar een begin mee te maken.
 
Ds. Arie Spaans
 
Het visje van de week

 
Kindernevendienst

8 maart: Petra
15 maart: Pauline
22 maart: Margreet
29 maart: Miriam
 
Met een knipoog

 
bloemendienst

8 maart: Corrie Kramer
15 maart: Agaath Snoep
22 maart: Agaath Snoep
29 maart: Hannie van Houwelingen
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.