Protestantse Kerk in Nederland
Dorpskerk Colijnsplaat
 
 
Alsem

Alsem

1. Alsem
Hebreeuwse naam: Laanah
Griekse naam: Apsinthos
Bijbelse soorten: Artemisia herba alba
Aangeplante soort:
Artemisia absinthium

▪ De meeste alsemsoorten hebben grijze, aromatische
bladeren. De sterk riekende olie is zeer bitter en werd
reeds door de Egyptenaren uit de verse of gedroogde
planten gewonnen.
▪ Alsem heeft de eigenschap dat ze zeer bitter smaakt zonder dat
ze giftig is.
Alsem wordt vaak samen met de gal genoemd, dit is
waarschijnlijk de giftige gevlekte scheerling (Conium maculatum).
▪ Op tal van plaatsen in de Bijbel wordt de alsem genoemd en
steeds wordt de grote bitterheid ervan benadrukt. Klaagl. 3: 15
„Hij heeft
mij met bitterheden verzadigd, Hij heeft mij met alsem
dronken gemaakt.‟
▪ „Alsem‟ is ook de naam van de ster die in het laatst der dagen
als een brandende fakkel op de aarde zal vallen. Hierdoor zullen
de bronnen en rivieren in alsem veranderen en bitt
er worden,
zodat de mensen erdoor vergiftigd worden. De mensen zullen
verkwikking zoeken, maar hun ondergang vinden.

Openbaring 8:10-11
‟En de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster,
brandende als een fakkel, gevallen uit den hemel, en is gevallen
op het derde deel der rivieren, en op de fonteinen der wateren. En
de naam der ster wordt genoemd Alsem; en het derde deel der
wateren werd tot alsem; en vele mensen zijn gestorven van de
wateren, want zij waren bitter geworden‟.

▪ De naam Tsjernobyl is het Oekraïnse woord voor „bijvoet‟, een
soort uit het Artemisia (Alsem) geslacht.
Mogelijk is de ramp met de kerncentrale in 1986
een vervulling van de profetie uit Openbaringen.
 

terug
 
 
 
 
Kerkauto

Mocht u niet in staat zijn op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, dan kunt u gebruik maken van de autodienst.
U moet dit wel voor uiterlijk 9.00 uur zondagsmorgens laten weten.
Als u in Cleijenborch woont, kunt u dit dooergeven aan Tanny Siereveld-Coppoolse tel.: 0113-695288
Mensen die in het dorp wonen aan Adri Karman, tel: 0113-695862 
 
Kerkdienst luisteren
 
Resetten

Resetten

Soms moet een of ander apparaat dat het niet goed meer doet, even afgezet worden en daarna weer opgestart. Dan gaat-ie ´t gewoon weer doen. Terwijl het in werking was, ging er iets mis; soms liep het vast (b.v. een computer of smartphone). Even uitschakelen, de stroom eraf en er weer op, en daarmee is het probleem opgelost. ´Resetten´ heet dat, want we gebruiken tegenwoordig graag Engelse woorden…
Soms hebben mensen dat ook wel nodig. Dan zijn we langzamerhand gaandeweg vastgelopen in ons gewone patroon, en doen het niet goed meer. Even stilgezet worden en een tijdje later weer opstarten kan dan helpen om weer goed te gaan functioneren.
Een ziekteperiode kan zo werken, een goede nachtrust, een weekend, een vakantie. In deze weken beginnen veel mensen weer aan hun normale leefpatroon na een vakantieperiode van enkele weken. Hopelijk lukt het hen om zichzelf te ´resetten´ voor een goed jaar, met nieuwe energie, frisse moed en ideeën en herboren creativiteit.

In de Bijbel is zo iets ook wel eens nodig in de relatie tussen God en mens. Een sprekend voorbeeld uit de geschiedenis van het volk Israël is de zogenaamde ´Babylonische ballingschap´. Toen raakte het volk zijn nationale zelfstandigheid kwijt voor een tijdvak van zo´n zeventig jaar, en kreeg die daarna weer terug.
Ook de tempel in Jeruzalem, zo belangrijk in het godsdienstige leven van het volk, raakten ze kwijt: die brandde helemaal af toen het leger van Babel de stad innam… Maar deze ramp bleek een tijd van loutering en herstel in te luiden, want toen vonden ze hun eigen God terug die ze grotendeels hadden ingeruild voor andere goden. Als volk dat door deze God was gekozen om Hem bekend te maken in de wereld, werden ze toen als het ware ´gereset´.

Een ander voorbeeld, maar dan van één persoon, vind ik in het Bijbelboek Jona. Jona zit vastgeroest in nationalistische ideeën, wordt door God drie dagen vastgezet in een vis, en wordt dan opnieuw geroepen om Gods boodschap aan de heidense stad Ninevé te brengen, waar hij eerst voor wegliep. Hij heeft zich intussen zodanig ontwikkeld dat hij dat nu wel gaat doen,- maar blijkt nog steeds veel te leren te hebben. Dat gold trouwens ook voor het joodse volk na de ballingschap in bovengenoemd voorbeeld. Ook nadat je gereset bent, ben je nog verre van volmaakt. Daar kom je na je vakantie ook gauw genoeg wel weer achter…
Maar God is zo goed om ons steeds weer een nieuwe kans te geven, nadat we het weer eens verprutst hebben. In eindeloos geduld, grote genade en wonderlijke trouw blijft Hij het met ons proberen. En eens wil Hij alles tegelijk ´resetten´, opnieuw starten, zodat het eindelijk werkt zoals Hij het altijd bedoeld heeft. Elke dag roept Hij ons om daar een begin mee te maken.
 
Ds. Arie Spaans
 
Het visje van de week

 
Kindernevendienst

8 maart: Petra
15 maart: Pauline
22 maart: Margreet
29 maart: Miriam
 
Met een knipoog

 
bloemendienst

8 maart: Corrie Kramer
15 maart: Agaath Snoep
22 maart: Agaath Snoep
29 maart: Hannie van Houwelingen
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.