Protestantse Kerk in Nederland
Dorpskerk Colijnsplaat
 
 
Alsem

Alsem

1. Alsem
Hebreeuwse naam: Laanah
Griekse naam: Apsinthos
Bijbelse soorten: Artemisia herba alba
Aangeplante soort:
Artemisia absinthium

▪ De meeste alsemsoorten hebben grijze, aromatische
bladeren. De sterk riekende olie is zeer bitter en werd
reeds door de Egyptenaren uit de verse of gedroogde
planten gewonnen.
▪ Alsem heeft de eigenschap dat ze zeer bitter smaakt zonder dat
ze giftig is.
Alsem wordt vaak samen met de gal genoemd, dit is
waarschijnlijk de giftige gevlekte scheerling (Conium maculatum).
▪ Op tal van plaatsen in de Bijbel wordt de alsem genoemd en
steeds wordt de grote bitterheid ervan benadrukt. Klaagl. 3: 15
„Hij heeft
mij met bitterheden verzadigd, Hij heeft mij met alsem
dronken gemaakt.‟
▪ „Alsem‟ is ook de naam van de ster die in het laatst der dagen
als een brandende fakkel op de aarde zal vallen. Hierdoor zullen
de bronnen en rivieren in alsem veranderen en bitt
er worden,
zodat de mensen erdoor vergiftigd worden. De mensen zullen
verkwikking zoeken, maar hun ondergang vinden.

Openbaring 8:10-11
‟En de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster,
brandende als een fakkel, gevallen uit den hemel, en is gevallen
op het derde deel der rivieren, en op de fonteinen der wateren. En
de naam der ster wordt genoemd Alsem; en het derde deel der
wateren werd tot alsem; en vele mensen zijn gestorven van de
wateren, want zij waren bitter geworden‟.

▪ De naam Tsjernobyl is het Oekraïnse woord voor „bijvoet‟, een
soort uit het Artemisia (Alsem) geslacht.
Mogelijk is de ramp met de kerncentrale in 1986
een vervulling van de profetie uit Openbaringen.
 

terug
 
 
 
 
Kerkauto

Mocht u niet in staat zijn op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, dan kunt u gebruik maken van de autodienst.
U moet dit wel voor uiterlijk 9.00 uur zondagsmorgens laten weten.
Als u in Cleijenborch woont, kunt u dit dooergeven aan Tanny Siereveld-Coppoolse tel.: 0113-695288
Mensen die in het dorp wonen aan Adri Karman, tel: 0113-695862 
 
Kerkdienst luisteren
 
Angst en liefde

Angst en liefde

De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. (1 Johannes 4:18-19)

Er waart een spook door de wereld, het spook van het coronavirus. Dit virus is blijkbaar erg sterk. Het springt over van dier op mens, en van mens naar mens. Eén meter afstand is niet genoeg om het tegen te houden. Het is sterk genoeg om zich in enkele maanden over de hele wereld te verspreiden.
Er wordt gewerkt aan een vaccin hiertegen. Dat valt nog niet mee. Dat vaccin moet het virus effectief kunnen bestrijden, en dus nog sterker zijn. Gelukkig is er gegronde hoop dat dit over een tijdje wel gaat lukken. Tot die tijd zal ons eigen lichaam het moeten doen. Niet iedereen kan dat, helaas; maar gelukkig hebben veel mensen weerstand genoeg om dit virus te overwinnen. En dan beschikken we over antistoffen, en daarmee over een immuniteit die het virus de baas is, zodat het geen kans meer krijgt om vat op ons te krijgen.

In 1 Johannes 4 wordt gesproken over angst. Dat is een sterke psychische kracht, die (net als het coronavirus) benauwend werkt. Eigenlijk zou je de angst ook een soort 'virus' kunnen noemen. Het werkt aanstekelijk: de een kan de ander ermee 'besmetten'. Het kan zich verspreiden over een massa mensen, zelfs wereldwijd...
Is er ook een 'vaccin' tegen dit 'virus'? In 1 Johannes 4 wordt dat ook wel genoemd. Het is de liefde. Dat is niet een gevoel van sympathie, dat je iemand wel mag, maar de wil om moeite te doen voor God en je medemens. Die liefde is sterker dan de angst, in staat om de angst eruit te gooien, uit onze ziel. Angst en liefde staan hier tegenover elkaar en verdragen elkaar niet. Waar een van deze twee is, is geen ruimte voor de ander. Als je bang bent, ben je gericht op je eigen belangen, als je liefhebt ben je gericht op de belangen van een ander. Dan hoef je je niet meer zo druk te maken over jezelf. Angst is sterk, maar liefde is nog sterker.

Hoe kom je aan dit 'vaccin'? Daarvoor moet je bij Jezus Christus zijn. In Hem zien we dat God liefde is, gevende en reddende liefde. Met de hulp van Gods Geest kun je daarvan doordrongen raken. Dan groeit de liefde in je hart, en hoe groter de liefde bij jou van binnen wordt, hoe kleiner de angst. Het gooit die angst eruit, als het ware. Dat kan plotseling gebeuren of heel geleidelijk. Maar het is er sterk genoeg voor!

Ds. A. Spaans
 

 
Pasen 2020
Vanmorgen een Paasviering in de Dorpskerk, met z'n negenen. Toch met een prachtige bloemschikking erbij van Hannie (de vijf stenen verwijzen naar de weggerolde steen bij het graf), met zang van Adri, Jan, Joke en Judy, en met orgelspel van Aart. Annie zong natuurlijk ook mee, en Jaap was koster. En ik mocht het Paasevangelie weer verkondigen. Vrolijk Pasen gewenst aan ieder die dit leest: een opgewekt en bemoedigend feest!

 
Kindernevendienst

 
Met een knipoog

 
bloemendienst

12 april: Coby van Euwijk
19 april: Coby van Euwijk
26 april: Joke de Haze
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.